yoga-for-period-cramps

Tajomstvo zdravého tela a mysle nespočíva v smútku nad minulosťou ani v strachu o budúcnosť, ale vo vedomom a plnom prežívaní prítomnosti.